592/UBND-NN
Chi tiết văn bản
592/UBND-NN
Thực hiện Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ Khoa học và Công nghệ
Ngày ban hành 14/01/2020
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c592.signed.pdf
 Trở về trang trước