16693/UBND-NN
Chi tiết văn bản
16693/UBND-NN
Công ty TNHH Thương mại và Phát triển du lịch Thượng Hà xin thuê đất giai đoạn 1 để thực hiện dự án Nhà hàng Thượng Hà tại xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT958697269-11-20201605286869628_(trangnt)(27.11.2020_13h42p56)_signed.pdf
 Trở về trang trước