209/BC-UBND
Chi tiết văn bản
209/BC-UBND
Báo cáo tình hình xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001, năm 2020
Ngày ban hành 21/12/2020
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Báo cáo
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT479848360-12-20201608194722680_giangld_21-12-2020-06-32-38_signed.pdf
 Trở về trang trước