2155/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2155/QĐ-UBND
Quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ xác định tiền thuê đất nộp ngân sách Nhà nước để thực hiện dự án Nhà máy may xuất khẩu tại thị trấn Nông Cống, huyện Nông Cống
Ngày ban hành 20/06/2022
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT398110128-6-20221655441634686vietdn17.06.2022_17h49p48_thinv_19-06-2022-08-12-39_signed.pdf
 Trở về trang trước