28/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
28/CĐ-UBND
Công điện khẩn về việc sẵn sàng ứng phó với bão Conson và mưa lớn
Ngày ban hành 07/09/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT297034698-9-20211631009751601_(giangld)(07.09.2021_17h22p44)_signed.pdf
 Trở về trang trước