11378/UBND-CN
Chi tiết văn bản
11378/UBND-CN
Chủ trương đóng cửa mỏ đối với 03 mỏ khoáng sản tại xã Hà Bình và xã Yến Sơn, huyện Hà Trung
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT863411622-8-20221659492643947trangnt03.08.2022_22h35p23_giangld_04-08-2022-05-52-16_signed.pdf
 Trở về trang trước