1198/UBND-NC
Chi tiết văn bản
1198/UBND-NC
Phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác thi hành án năm 2013
Ngày ban hành 25/02/2013
Người ký Mai Xuân Bình
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c1198.pdf
 Trở về trang trước