4987/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4987/QĐ-UBND
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực thư viện thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch/UBND cấp huyện/UBND cấp xã tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT919467280-11-20201605772856485dinhquanghung19.11.2020_18h09p51_thinv_19-11-2020-23-13-47_signed.pdf
 Trở về trang trước