3271/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3271/QĐ-UBND
Công nhận danh hiệu “Phường kiểu mẫu” cho 03 phường
Ngày ban hành 29/09/2022
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT654361120-9-20221664334070961_tungdt_28-09-2022-22-44-14_signed.pdf
 Trở về trang trước