32/GP-UBND
Chi tiết văn bản
32/GP-UBND
Về việc giấy phép hoạt động trong phạm vi bảo vệ Hệ thống công trình thủy lợi hồ Yên Mỹ
Ngày ban hành 25/03/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT252989524-3-20241711125559771_(giangld)(25.03.2024_09h31p48)_signed.pdf
 Trở về trang trước