2127/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2127/QĐ-UBND
Điều chỉnh tên đơn vị được cấp phép trong các Giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 249/GP-UBND ngày 10/7/2014, số 193/GP-UBND ngày 15/5/2015 và số 387/GP-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 07/06/2018
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d2127_signed.pdf
 Trở về trang trước