721/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
721/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 08/7/2022 của UBND tỉnh về việc thành lập Cụm công nghiệp Cẩm Sơn, huyện Cẩm Thuỷ, tỉnh Thanh Hoá
Ngày ban hành 14/02/2024
Người ký Mai Xuân Liêm
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT142631876-2-20241707130159458thanhnv09.02.2024_17h11p58_liemmx_09-02-2024-18-20-03_signed.pdf
 Trở về trang trước