1397/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1397/QĐ-UBND
Xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với ông Nguyễn Văn Tuấn.
Ngày ban hành 28/04/2021
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT305008936-4-20211619488024396tungct28.04.2021_09h22p36_thinv_28-04-2021-09-55-08_signed.pdf
 Trở về trang trước