16655/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
16655/UBND-THKH
Xây dựng lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 27/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT568837217-11-20201606381482173_dinhquanghung_26-11-2020-22-57-58_signed.pdf
 Trở về trang trước