18606/UBND-CN
Chi tiết văn bản
18606/UBND-CN
Giao tham mưu về số tiền tạm ứng của Hội đồng bồi thường GPMB Dự án đường giao thông từ bản Na Tao xã Pù Nhi đi bản Chai xã Mường Chanh, huyện Mường Lát
Ngày ban hành 24/11/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT733649112-11-20211637716929591_(chiennv)(24.11.2021_15h07p31)_signed.pdf
 Trở về trang trước