2814/UBND-CN
Chi tiết văn bản
2814/UBND-CN
Giao tham mưu chủ trương lập quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia
Ngày ban hành 13/03/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c2814_signed.pdf
 Trở về trang trước