11380/UBND-VX
Chi tiết văn bản
11380/UBND-VX
Triển khai Công văn số 4112/BYT-QLD ngày 02/8/2022 của Bộ Y tế
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT59917430-8-20221659494501690_thihv_04-08-2022-06-18-37_signed.pdf
 Trở về trang trước