1759/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1759/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện Đề tài “Nghiên cứu sản xuất phân bón NPK hữu cơ vi sinh dạng hạt bằng dây truyền công nghệ hơi nước tại Thanh Hóa”
Ngày ban hành 24/05/2023
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT520570216-5-20231684806362130_(giangld)(23.05.2023_16h57p14)_signed.pdf
 Trở về trang trước