14196/UBND-CN
Chi tiết văn bản
14196/UBND-CN
Giao xem xét, giải quyết đề xuất của Công ty TNHH Định An tại Công văn số 75/CV-ĐA ngày 07/9/2021
Ngày ban hành 14/09/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT346930017-9-20211631495554126_(trangnt)(13.09.2021_15h27p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước