17501/UBND-KSTTHCNC
Chi tiết văn bản
17501/UBND-KSTTHCNC
V/v tiếp tục đẩy mạnh phân cấp thủ tục hành chính và cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính nội bộ
Ngày ban hành 20/11/2023
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT776178100-11-20231700184021297trangnt17.11.2023_21h41p24_thinv_19-11-2023-23-13-53_signed.pdf
 Trở về trang trước