3687/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
3687/QĐ-UBND
Phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thực hiện dự án Quy hoạch khu đất ở dân cư nông thôn tại thôn Mỹ Xuyên, xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc
Ngày ban hành 08/09/2020
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ Tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT688397373-9-20201599212844418chanth04.09.2020_16h50p03_thinv_05-09-2020-09-45-36_signed.pdf
 Trở về trang trước