52/GP-UBND
Chi tiết văn bản
52/GP-UBND
Cho phép Công ty cổ phần Cromit Nam Việt (có trụ sở tại thôn Đạt Thành, xã Vân Sơn, huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá) được khai thác, sử dụng nước mặt
Ngày ban hành 22/04/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT358561473-4-20241713491142511_(giangld)(21.04.2024_18h59p27)_signed.pdf
 Trở về trang trước