1261/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1261/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024
Ngày ban hành 01/04/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT435698268-3-20241711676231049tungct29.03.2024_11h02p47_giangld_31-03-2024-05-03-02_signed.pdf
 Trở về trang trước