24/KH-UBND
Chi tiết văn bản
24/KH-UBND
Kế hoạch triển khai công tác gia đình năm 2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 01/02/2021
Người ký Đầu Thanh Tùng
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Kế hoạch
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT456478971-1-20211611815701878_tungdt_01-02-2021-09-19-44_signed.pdf
 Trở về trang trước