4603/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
4603/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với khối lượng đất làm vật liệu xây dựng thông thường (đất san lấp-đắp đê) phục vụ thi công công trình “Xử lý cấp bách đê hữu sông Lèn, đoạn K16+742-K24+780, huyện Hậu Lộc”
Ngày ban hành 06/11/2019
Người ký Lê Thị Thìn
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm d4603.signed.pdf
 Trở về trang trước