1952/UBND-VX
Chi tiết văn bản
1952/UBND-VX
Giao tham mưu giải quyết đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về xây dựng Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, "Xã, phường, thị trấn tiêu biểu" trên địa bàn tỉnh
Ngày ban hành 07/02/2024
Người ký Hoàng Văn Thi
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT286915733-2-20241707119024643_(thihv)(07.02.2024_08h12p28)_signed.pdf
 Trở về trang trước