16335/UBND-KTTC
Chi tiết văn bản
16335/UBND-KTTC
Giao tham mưu giải quyết đề nghị xin bố trí vốn đầu tư xây dựng công trình thực hiện Đề án phát triển du lịch cộng đồng huyện Thường Xuân đến năm 2025, tầm nhìn đến 2030
Ngày ban hành 20/11/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT797869652-11-20201605775844466_dinhquanghung_20-11-2020-09-17-41_signed.pdf
 Trở về trang trước