14075/UBND-NN
Chi tiết văn bản
14075/UBND-NN
Giao tham mưu thực hiện Công văn số 6320/BNN - KTHT ngày 21 tháng 9 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày ban hành 22/09/2022
Người ký Cao Thanh Tùng
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT243226957-9-20221663816083988_(tungct)(22.09.2022_10h31p47)_signed.pdf
 Trở về trang trước