14560/UBND-VX
Chi tiết văn bản
14560/UBND-VX
Tham dự Hội nghị triển khai Luật Thanh niên
Ngày ban hành 16/10/2020
Người ký Đinh Quang Hưng
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT672250466-10-20201602735409413_dinhquanghung_16-10-2020-14-26-28_signed.pdf
 Trở về trang trước