616/UBND-VX
Chi tiết văn bản
616/UBND-VX
Giao tham mưu triển khai Kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021
Ngày ban hành 13/01/2021
Người ký Nguyễn Văn Chiến
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT856617920-1-20211610435245184_(chiennv)(13.01.2021_08h19p30)_signed.pdf
 Trở về trang trước