1133/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1133/QĐ-UBND
Quy định số lượng cấp phó của người đứng đầu các sở, cơ quan ngang sở thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 07/04/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT113072726-4-20211617691958915longtq06.04.2021_14h10p37_tuandm_07-04-2021-13-14-26_signed.pdf
 Trở về trang trước