1218/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1218/QĐ-UBND
Quyết định về việc ủy quyền cho UBND huyện Như Xuân phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất
Ngày ban hành 28/03/2024
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT716614514-3-20241711521675838hoangmc27.03.2024_13h49p40_tuandm_28-03-2024-07-57-13_signed.pdf
 Trở về trang trước