4362/UBND-CN
Chi tiết văn bản
4362/UBND-CN
Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Lam Sơn - Sao Vàng, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa.
Ngày ban hành 01/04/2024
Người ký Lê Việt Hiếu
Chức vụ PCVP
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT968718528-3-20241711681180434_(hieulv)(29.03.2024_17h25p05)_signed.pdf
 Trở về trang trước