12862/UBND-VX
Chi tiết văn bản
12862/UBND-VX
Thực hiện Công văn số 3589/BGDĐT-GDTX ngày 15/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tổ chức Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2020
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT254348483-9-20201600154616307_(chanth)(16.09.2020_07h20p03)_signed.pdf
 Trở về trang trước