2638/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
2638/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 721/QĐ-UBND ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tỷ lệ áp dụng đấu thầu qua mạng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 04/08/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT903387620-8-20221659500330637trangnt03.08.2022_11h39p57_tuandm_03-08-2022-16-51-37_signed.pdf
 Trở về trang trước