13782/UBND-THKH
Chi tiết văn bản
13782/UBND-THKH
Chấn chỉnh công tác lập, phân bổ kế hoạch đầu tư công hằng năm vốn ngân sách nhà nước
Ngày ban hành 18/09/2023
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT438019663-9-20231694953156898trangnt18.09.2023_10h02p19_trangnt_18-09-2023-14-10-38_signed.pdf
 Trở về trang trước