43/GP-UBND
Chi tiết văn bản
43/GP-UBND
Giấy phép thăm khoáng sản đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường tại xã Hà Tân, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa đối với Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại thiết bị Vũ Sơn.
Ngày ban hành 15/04/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT413988990-4-20241712843098444_(giangld)(15.04.2024_09h21p07)_signed.pdf
 Trở về trang trước