12842/UBND-NN
Chi tiết văn bản
12842/UBND-NN
Giao rà soát, trình phê duyệt Dự án “Xây dựng mô hình Điểm du lịch cộng đồng bản Kho Mường tại xã Thành Sơn, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa”
Ngày ban hành 16/09/2020
Người ký Trần Huy Chân
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT844635576-9-20201600221054864_(chanth)(16.09.2020_09h02p52)_signed.pdf
 Trở về trang trước