88/GP-UBND
Chi tiết văn bản
88/GP-UBND
Cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho Công ty TNHH Fruit of the loom Việt Nam
Ngày ban hành 10/06/2019
Người ký Nguyễn Đức Quyền
Chức vụ Phó Chủ tịch
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Giấy phép
Tài liệu đính kèm gp88_signed.pdf
 Trở về trang trước