2850/UBND-CN
Chi tiết văn bản
2850/UBND-CN
Đề án đề nghị công nhận huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa đạt tiêu chí đô thị loại IV
Ngày ban hành 13/03/2019
Người ký Ngô Hoàng Kỳ
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c2850_signed.pdf
 Trở về trang trước