1596/QĐ-BCĐ
Chi tiết văn bản
1596/QĐ-BCĐ
Ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025.
Ngày ban hành 11/05/2022
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT124087591-5-20221652169750489_(giangld)(10.05.2022_16h41p13)_signed.pdf
 Trở về trang trước