10/CT-UBND
Chi tiết văn bản
10/CT-UBND
Chỉ thị về việc tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp cấp bách phòng, chống, khống chế dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 24/05/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Chỉ thị
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT647203238-5-20211621659203578_giangld_22-05-2021-16-17-57_signed.pdf
 Trở về trang trước