112/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
112/QĐ-UBND
Điều chỉnh tên khoáng sản trong Quyết định phê duyệt trữ lượng khoáng sản số 4140/QĐ-UBND ngày 25/11/2013 và Quyết định số 1801/QĐ-UBND ngày 26/5/2016 của UBND tỉnh
Ngày ban hành 11/01/2021
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT80181789-1-20211609846045119_giangld_09-01-2021-07-36-36_signed.pdf
 Trở về trang trước