27/2021/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
27/2021/QĐ-UBND
Phê duyệt Quyết định quy định mức thu, thời hạn nộp, quản lý và sử dụng kinh phí bảo vệ, phát triển đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa
Ngày ban hành 11/10/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT131753983-10-20211633747286316hoangmc11.10.2021_07h36p05_tuandm_11-10-2021-07-52-35_signed.pdf
 Trở về trang trước