1926/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1926/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công tại Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Kỹ thuật tổng hợp Thanh Hóa vào mục đích cho thuê, kinh doanh.
Ngày ban hành 14/05/2024
Người ký Nguyễn Văn Thi
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT639860610-5-20241715582753663_thinv_14-05-2024-08-33-34_signed.pdf
 Trở về trang trước