1949/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
1949/QĐ-UBND
Về việc thu hồi đất của Công ty cổ phần Anh Phương Sài Gòn tại thị trấn Nưa, huyện Triệu Sơn giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất Thanh Hóa quản lý theo quy định của pháp luật
Ngày ban hành 15/05/2024
Người ký Lê Đức Giang
Chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT978625441-5-20241715744043634_giangld_15-05-2024-15-06-21_signed.pdf
 Trở về trang trước