8764/UBND-NN
Chi tiết văn bản
8764/UBND-NN
Giao tham mưu góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 23/2007/TT-BKHCN
Ngày ban hành 10/07/2019
Người ký Nguyễn Đức Thịnh
Chức vụ Phó Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm c8764_signed.pdf
 Trở về trang trước