10860/UBND-CN
Chi tiết văn bản
10860/UBND-CN
Chủ trương đầu tư dự án Khai thác mỏ cát số 160c ngã ba sông Luồng - sông Mã tại thị trấn Hồi Xuân, huyện Quan Hóa của Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư Phúc Hưng
Ngày ban hành 26/07/2021
Người ký Nguyễn Trọng Trang
Chức vụ Chánh Văn phòng
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công văn
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT786848308-7-20211627101274240_(trangnt)(25.07.2021_15h16p42)_signed.pdf
 Trở về trang trước