204/QĐ-UBND
Chi tiết văn bản
204/QĐ-UBND
Tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các nhóm tác giả có tác phẩm đạt giải tại Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ VII và cuộc thi “Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”
Ngày ban hành 12/01/2022
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Quyết định
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT76445664-1-20221641465016151trangnt10.01.2022_18h52p36_tuandm_11-01-2022-08-49-28.signed_signed.pdf
 Trở về trang trước