13/CĐ-UBND
Chi tiết văn bản
13/CĐ-UBND
Công điện Tăng cường các biện pháp cấp bách quản lý, giám sát người từ các địa phương có dịch Covid-19 trở về Thanh Hóa
Ngày ban hành 20/05/2021
Người ký Đỗ Minh Tuấn
Chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh
Cơ quan ban hành Chủ tịch UBND tỉnh
Phân loại Công điện
Tài liệu đính kèm DT-VBDTPT73680324-5-20211621502429049chiennv20.05.2021_16h30p38_tuandm_20-05-2021-16-44-32_signed.pdf
 Trở về trang trước